El control horari
sense complicacions

El registre de jornada laboral més fàcil d'usar

Ara gratis
durant 14 dies

Tota la gestió de recursos humans que necessites

La solució preferida de
control horari per a les empreses

Convertim una obligació en una oportunitat de creixement

Què diu la premsa?

“Einatime va més enllà del control horari i es converteix en una eina per a la gestió del capital humà”

Converteix la llei de registre de jornada en una oportunitat per transformar els recursos humans.

Les últimes novetats a RRHH