Implementar un sistema biométrico en un CAP

Vull més informació sobre Einatime CAP